...
Vlastivedné múzeum v Galante

Ej, žnivo, milé žnivo

2