...
Vlastivedné múzeum v Galante

Gazda náš, gazda náš

3