...
Vlastivedné múzeum v Galante

Ponuka prednášok

Ľudové zvyky - Jarné obdobie, smrtná a kvetná nedeľa 1

Ľudové zvyky - Jarné obdobie, smrtná a kvetná nedeľa

Dátum: 29. 3. 2021

Zimné obdobie znamenalo pre človeka v tradičnom vidieckom prostredí v minulosti niečo temné a nedobré. Prelomovým dňom bola jarná rovnodennosť, kedy ľudia oslavovali víťazstvo nad zlými silami a mohli sa pomaly začať pripravovať na nadchádzajúci poľnohospodársky rok.

z archívu VMGA (1978, Vlčany)

Ľudové zvyky - koniec fašiangového obdobia

Dátum: 15. 2. 2021

Momentálne prebieha obdobie fašiangov, ktoré sa už onedlho skončí. V minulosti však práve na konci fašiangového obdobia slávnosti vrcholili.

Holandský motív, Zokov Gaj, rok výroby neznámy

Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek

Dátum: 22. 7. 2020

Vyšívaná textilná nápisová nástenka, kuchynská nástenka, nástenná kucharka, vyšívaná kucharka alebo vyšívaná plátenná nástenka je predmet, ktorý bol donedávna súčasťou zariadenia kuchyne. Textilná nápisová nástenka chránila stenu nad stolom alebo sporákom pred zašpinením a súčasne slúžila ako obraz.

Dievča zbierajúce ruže, Boldog, cca 1960

Textilné vyšívané nástenky v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante

Dátum: 22. 7. 2020

Textilné vyšívané nástenky boli v našich domácnostiach všeobecne rozšírené od začiatku 20. storočia až do konca 70. rokov.

Prvé kusy dnes známych textilných násteniek boli na území Uhorska vytvorené podľa nemeckých a rakúskych obrázkových časopisov vydaných koncom 19. storočia na požiadavku dám vyšších  spoločenských vrstiev.  

1938 Boldog

Tradičné ľudové zvyky - Petra a Pavla (29. júna)

Dátum: 29. 6. 2020

Obdobie žatvy sa zvyčajne začínalo na Petra a Pavla (29.06.), kedy sa hovorilo, že sa „ korene obilia pretrhli.“

2

Tradičné ľudové zvyky - Turíce

Dátum: 26. 5. 2020

Turíčne sviatky podľa kresťanskej liturgie sa viažu k posledným dňom sedem týždňov dlhého cyklu po Veľkej noci. Sú to sviatky svätého Ducha, znázorňovaného na umeleckých vyobrazeniach plamienkom alebo holubicou

máj

Tradičné ľudové zvyky - 1. máj (deň svätého Filipa a svätého Jakuba)

Dátum: 29. 4. 2020

Na Slovensku sa dodnes udržiava tradícia stavania májov. Aká symbolika sa s nimi spája, kto ich staval, čo všetko okrem stúh sa vešalo na konáre a o ďalších zaujímavostiach sa dočítate nižšie v článku.

psenica

Tradičné zvyky - Deň sv. Marka (25. apríla)

Dátum: 24. 4. 2020

Dnes známe liturgické úkony viažuce sa k tomuto dňu majú korene v rímskych ambarvaliách. Rimania v tento deň usporiadali sprievody a prinášali svojim bohom obety. Tohto sprievodu sa zúčastnili od čias vlády cisára  Konštantína aj kresťania a v rámci neho vykonávali posväcovanie zelených ozimín.

strom

Tradičné ľudové zvyky - Deň svätého Juraja

Dátum: 24. 4. 2020

24. apríla oslavujeme deň svätého Juraja. Tento deň na väčšine európskeho územia znamenal začiatok jarného obdobia. Rimania oslavovali Paliliu, kedy stádo prvýkrát vyhnali na pasienky, pozametali maštale, pomocou vavrínových prútov sa pokropili čerstvou vodou, pokropili aj zvieratá. Cez zapálenú slamu prehnali stádo, sami oheň trikrát preskočili. Vykonávali ochranno-magické úkony proti bosorkám a pôsobeniu iných škodlivých síl. Prinášali svojim bohom obety, ruky si umývali v rannej rose.

velká noc

Tradičné ľudové zvyky vo veľkonočnom období - Veľkonočný týždeň

Dátum: 6. 4. 2020

Podľa kresťanskej liturgie, ale aj podľa ľudových vedomostí, k jednotlivým dňom v týždni pred Veľkonočnou nedeľou sa v minulosti viazali rozličné a veľmi významné zvyklosti a povery. Tento týždeň sa volá Veľkonočný týždeň.

bahniatka

Tradičné ľudové zvyky vo veľkonočnom období - Kvetná nedeľa

Dátum: 3. 4. 2020

Najväčším sviatkom v jarnom období je Veľká noc.