...
Vlastivedné múzeum v Galante

Textilné vyšívané nástenky v zbierkach Vlastivedného múzea v Galante

Dievča zbierajúce ruže, Boldog, cca 1960

Textilné vyšívané nástenky boli v našich domácnostiach všeobecne rozšírené od začiatku 20. storočia až do konca 70. rokov.

Prvé kusy dnes známych textilných násteniek boli na území Uhorska vytvorené podľa nemeckých a rakúskych obrázkových časopisov vydaných koncom 19. storočia na požiadavku dám vyšších  spoločenských vrstiev.  

Textilné vyšívané nástenky boli v našich domácnostiach všeobecne rozšírené od začiatku 20. storočia až do konca 70. rokov.

Prvé kusy dnes známych textilných násteniek boli na území Uhorska vytvorené podľa nemeckých a rakúskych obrázkových časopisov vydaných koncom 19. storočia na požiadavku dám vyšších  spoločenských vrstiev.  Obrazové kompozície na nich vyjadrovali ich vkus, nápisy na nich odzrkadľovali ich vzdelanie. O niekoľko desaťročí neskôr sa stali obľúbenými doplnkami v interiéri bytov stredného  meštianstva. Neskôr sa objavovali v populárnych módnych časopisoch a publikáciách pre domácnosť a sprostredkovávali pohľad na spôsob života a hodnotovú orientáciu mešťanov do domovov roľníkov a robotníkov. Lacné a ľahko udržiavateľné nástenky sa dostali aj do domov najchudobnejšej spoločenskej vrstvy. Užívatelia ich považovali za nástenné obrazy a v období medzi dvoma svetovými vojnami už boli neodmysliteľnými doplnkami v bytoch menej zámožných mešťanov, robotníkov a roľníckych domov. V modernizovanej kuchyni v spojitosti s používaním uzavretého sporáka spĺňali najčastejšie ochrannú funkciu. Ochraňovali od nečistôt nabielo natretú, alebo maľovanú stenu pri uzavretom ohnisku, čím zdôrazňovali poriadok a čistotu. V ojedinelých prípadoch, ak zobrazovali náboženskú tému, umiestnili ich v interiéri izby. V neskoršom období spĺňali ochrannú, resp. ozdobnú funkciu aj na stene pri ležadlách.

V zbierke múzejných predmetov Vlastivedného múzea v Galante sa nachádza 65 vyšívaných a 10 farebne tlačených textilných násteniek. Do etnologickej zbierky sa dostali v rozličných obdobiach existencie múzea najmä darom (iba 8 ks kúpou) z nasledovných lokalít: Abrahám, Boldog, Dolné Saliby, Galanta, Horné Saliby, Košúty, Matúškovo, Močenok, Sereď, Šintava, Trnovec nad Váhom, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Vlčany.

Najstarší datovaný kus aj s monogramom, ktorý zobrazuje náboženskú tematiku, pochádza z roku 1927, vyšila ho Eszter Baranyai a do zbierky sa dostal z Veľkej Mače. Jedna tretina násteniek bola vyhotovená v období medzi dvoma svetovými vojnami. Nástenky v podobnom počte pochádzajú z 50. rokov, resp. zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Nástenky farebnou tlačou sa v domácnostiach objavovali po 2. svetovej vojne. Väčšina násteniek sa viaže k lokalitám, obývaným s príslušníkmi maďarského etnika. Na troch kusoch sa nachádza monogram majiteľky alebo tvorcu.

Nástenky najčastejšie vyšívali školopovinné dievčatá v školskom veku, mladé ženy samostatne alebo pri pomoci starších žien. Počas vyšitia predkreslených, prípadne pomocou namastených hliníkových lyžíc kopírovaných vzorov na nástenkách si precvičovali zručnosť v šití. Materiál násteniek tvorilo biele bavlnené plátno. Ich tvar bol zväčša obdĺžnik, v ojedinelých prípadoch štvorec. Ich dĺžka je 70 – 90 cm, v troch prípadoch 110 – 170 cm, šírka 50 – 80 cm.

Vyšívali ich najmä ručne, iba tri nástenky sú strojom vyšité. Na vyšívanie predkreslených vzorov najčastejšie používali stonkové stehy, resp. kombináciu stonkových a plochých stehov, ktoré v niekoľkých prípadoch dopĺňali retiazkovými a krížikovými stehmi. V niekoľkých prípadoch na vyšívanie motívov používali iba retiazkové alebo krížikové stehy. Na nástenkách vyhotovených z nariedko tkaného plátna sa nachádzajú ornamenty vytvorené podľa počítaných nití vyšité krížikovými stehmi. K vyšívaniu jednotlivých násteniek najčastejšie používali modrú resp. červenú niť a ich rôzne odtiene. Nájdeme medzi nimi i vyšité čiernou niťou  a 10 násteniek vyšívaných niťami rôznych farieb.

Poslaním násteniek nebola iba ochrana a zdobenie stien, ale cez obrazovú a textovú časť boli na nich koncipované životné ciele a hodnotová orientácia užívateľov. Na nástenkách nachádzajúcich sa v zbierke múzea sú zobrazené zväčša profánne témy, na piatich nástenkách je náboženská tematika. Zobrazenie náboženského výjavu obsahuje obrazovú kompozíciu a text v tvare krátkej modlitby, v jednom prípade v slovenčine a v štyroch prípadoch v maďarčine. Štyri nástenky z nich sú vyšívané a jedna je vyhotovená tlačou. Na dôležitosť kresťanskej viery v živote rodiny poukazujú zobrazenia na ďalších siedmich nástenkách, z nich tri obsahujú iba textovú časť, na dvoch je medzi obrazovou a textovou časťou úzka spojitosť, na ďalších dvoch tieto komponenty sa na seba neviažu. Vyšívané nástenky bez textu s postavami oblečenými v dobovom historickom odeve, obklopenými štylizovanými kvetinovými motívmi pochádzajú z 30. - 40. rokov 20. storočia. Kompozície svetskej tematiky na nástenkách vyjadrujú bežné životné normy, inšpirácie na zabezpečenie blaženosti a šťastia. Z násteniek s textovou časťou je 44 ks vyšívaných a 7 tlačených. V kompozíciách zobrazených tém v 43 prípadoch je obrazová a textová časť organicky spojená, iba v dvoch prípadoch nie sú kompatibilné a na 6 nástenkách je obrazová časť podriadená textovej.

Obrázky a texty znázorňujú nasledovné témy: postavenie ženy a muža v rodine, túžba po láske, materinská láska, vlastenectvo, rozprávkové postavy a pravidlá správania sa v malomestskom prostredí. Texty vyjadrujú vo väčšine prípadov všeobecne známe každodenné múdrosti a skúsenosti, úryvky básní, šlágrov, piesní, kuchynské tzv. zlaté výroky a porekadlá. Z násteniek 45 kusov obsahuje text v maďarčine, 4 kusy v slovenčine, 1 kus v češtine a 1 kus v nemčine. Na dvadsiatich štyroch  nástenkách môžeme  vidieť žánrové obrázky (kaštieľ, vidiecka krajina, košík s kvetmi, ľúbostný pár,  mačičky, dievča v kvetinovej záhrade, holandský motív, princ so psom, žena v kroji, pastierka husí, atď.). Časté sú na nich doplnkové motívy v tvare úponkov, kvetov, konárikov, vtákov. Štylizované kvetinové kompozície bez textov boli všeobecne obľúbené v rokoch 1930-70, v našej zbierke z nich vlastníme osem vyšívaných násteniek a štyri tlačou vyhotovené kusy.

Obruba na nástenkách je rôznorodá. Jedna nedokončená nástenka je neobrúbená. Päť vyšívaných násteniek a všetky tlačené nástenky sú obrúbené jednoducho bielou niťou na šijacom stroji. Na štyroch najstarších kusoch sú okraje obšívané slučkovacími stehmi v tvare väčších-menších oblúkov. Na okraji ďalších násteniek je strojom prišitá nášivka z bielej, modrej alebo červenej bavlnenej látky. Na bielej nášivke je v dvanástich prípadoch ručná výšivka vyhotovená ažúrkou, bodkovaním alebo zašitím, plochými, krížikovými a stonkovými stehmi. Okraje násteniek sú najčastejšie obrúbené továrensky pretkávaním vyhotovenými, vzorkovanými (rastliny, zvieratá, deti, rozprávkové postavy, holandské motívy) modrými, červenými alebo zelenými stuhami, v jednom prípade sú to červené vlčie zuby.

Vyšívané textilné nástenky sa nestali súčasťou ľudového umenia, možno medzi nimi objaviť iba vzájomný vplyv. Dôvodom bola rýchla spoločenská zmena v 20. storočí, kedy pre roľnícke rodiny sa dosiahnutie životných podmienok v mestách stalo vytúženým cieľom. Nástenky vypovedajú práve o týchto intenzívnych spoločenských zmenách a poukazujú na nové ambície. Nápisové, či obrázkové vyšívané alebo tlačené nástenky  sú hmotnými dôkazmi spoločenských zmien a zmien životného štýlu. V dôsledku modernizácie spôsobu života ľudí a premien v obydliach sa nástenky od 60. a 70. rokov 20. storočia postupne vytrácali z našich domácností.

Autor správy: PhDr. Izabela Danterová

Dátum vloženia: 22. 7. 2020 15:19
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2020 8:03
Autor: Správca Webu