...
Vlastivedné múzeum v Galante

Tradičné ľudové zvyky - 1. máj (deň svätého Filipa a svätého Jakuba)

máj

Na Slovensku sa dodnes udržiava tradícia stavania májov. Aká symbolika sa s nimi spája, kto ich staval, čo všetko okrem stúh sa vešalo na konáre a o ďalších zaujímavostiach sa dočítate nižšie v článku.

K tomuto dňu sa počas uplynulých posledných dvoch tisícročí viazalo viac zvykov, ktoré sú aj v našom regióne dobre známe. Jedným z týchto je stavanie mája, ktorý postavili v noci pred prvým májom. Rimania, Etruskovia a ďalšie staroveké národy dávali vtedy na svoje domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj je symbolom znovuzrodenia  prírody. V našich stredovekých prameňoch už od 15. storočia nachádzame údaje o stavaní mája, ale podľa našej domnienky sa určite jedná o starší zvyk. V zbierke ľudových zvykov z 19. storočia sa môžeme dočítať o pôvode mája. Podľa toho svätého Jakuba a svätého Filipa  počas šírenia kresťanstva nasledovala dievka menom Valburga, ktorú pohania za tento čin považovali za podlú a nečestnú. Dievča, aby odohnalo svojich posmievačov, vpichlo svoju palicu do zeme, kľaklo si pred ňou, pomodlilo sa a na to palica sa o pár hodín neskôr  rozzelenala. Iné vysvetlenie na základe kresťanskej viery sa vzťahuje na mučeníctvo svätého Jakuba a svätého Filipa ukrižovaním. Stavanie mája v miestnej ľudovej tradícii je dodnes živým zvykom. V dedinskom prostredí zaobstaranie stromu potrebného na máj bolo úlohou mládencov a stavali ho dospelým dievčatám. Mládenci v menších skupinách postavili máj potajomky svojim milenkám pri bráne ich domu. V noci vyrúbali v lese vhodný strom. Máj je vlastne vysoký strom s kmeňom očisteným od kôry na vrchu s korunou alebo peknými rozkvitnutými, listnatými konármi. Vyzdobili ho zväčša so stuhami, šatkami, kvetmi a fľašami s vínom. Potom ho zakopali do zeme, alebo priviazali k stĺpu brány. Rozšírili sa dve formy stavania májov, jedna z nich je, keď máj postavili k domu dievčaťa, o ktoré mal niektorý mládenec vážny záujem, alebo čo symbolizovalo, že podľa miestneho úzu dievča dovŕšilo vek dospelosti. Ak niektoré dievča dostalo máj, potom už mohlo chodiť na tanečné zábavy. Druhá forma stavania mája je, keď máj postavia pred verejnou budovou alebo v centre obce. Toto môžeme vidieť v obciach nášho regiónu dodnes.

Mesiac máj sa považoval za mesiac Panny Márie. Vo Veľkých Úľanoch sa dodnes uchoval zvyk, že pri kaplnke Lurdskej Panny Márie miestna dychová hudobná skupina na prvého mája zdraví Pannu Máriu živou hudbou a členovia ružencového spolku modlitbou. V mesiaci máj v každý podvečer v prípade vhodného počasia sa pred kaplnkou modlia litánie a ruženec. Modlitby pri kaplnke panny Márie boli obľúbeným miestom dievčat. Po litániách sa cestou domov naskytla možnosť, aby sa mládencami stretávali, zoznamovali a rozprávali.

Prvý máj je sviatkom práce, ktorý v Uhorsku prvýkrát oslávili sprievodom a ľudovou veselicou v roku 1890. Počas 20. storočia, ale najmä v období  medzi 1945-1989, prvomájové oslavy mali veľký rozmer, do ktorých sa zapojili všetky spoločenské vrstvy socialistickej spoločnosti.

Dátum vloženia: 29. 4. 2020 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2020 11:47
Autor: Správca Webu