...
Vlastivedné múzeum v Galante

Múzejná pedagogika pre MŠ na rok 2020/2021

Múzejná pedagogika pre MŠ na rok 2020/2021 1

Srdečne pozývame materské školy do Vlastivedného múzea v Galante na programy pripravené špeciálne pre deti vo veku 4-6 rokov. Každý mesiac Vás čaká iná téma

Mesiac: SEPTEMBER

Téma: AKO ŽILI NAŠI PREDKOVIA NA DEDINE?

Zameriame sa na dočasnú výstavu „Bez práce nie sú koláče“ a aby sme si lepšie objasnili túto tému budeme sa venovať tomu, ako sa žilo na dedine počas 19. storočia až do polovice 20. storočia. Deťom najskôr hravou formou priblížime toto obdobie, aby mali aspoň nejakú predstavu o tom, v akých podmienkach sa žilo. Ako vyzerala rodina? Ako mohol vyzerať ich deň? Ako sa delila práca? V rámci témy si povieme niečo viac o živote našich predkov.

 

Mesiac: OKTÓBER

Téma: BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE

Nadviažeme na predchádzajúcu tému z minulého mesiaca. Tentokrát sa zameriame na poľnohospodárstvo ako hlavné zamestnanie ľudu po polovice 20. storočia. Aké pranostiky sa viažu k jednotlivým pracovným úkonom na poli? Okrem toho si prejdeme celú výstavu a zoznámime sa s niektorými zaujímavými predmetmi. Zameriame sa aj na to podľa čoho sa delila práca a kto za ňu bol zodpovedný.

 

Mesiac: NOVEMBER

Téma: AKO VYZERAL DETSKÝ ŽIVOT NA DEDINE?

Už sme si objasnili ako mohol vyzerať život na dedine. Ale akú úlohu v tom všetko zohrávali deti? Povieme si niečo o tom, ako vyzeral detský život na dedine od narodenia až po ich svadbu. Ako chodili alebo skôr nechodili do školy. Prečo sa už v detstve rozdeľovala práca podľa pohlavia? Kedy sa deti vôbec hrali? Na tieto a veľa iných zaujímavých otázok budeme hľadať odpovede.

 

Mesiac: DECEMBER

Téma: VIANOCE

Zameriame sa dedinský spôsob oslavovania Vianoc v minulosti. Ako vnímame a oslavujeme Vianoce dnes? Deťom prezradíme viac o tom, kedy sa začali ozdobovať vianočné stromčeky, čo je to betlehemovanie, čo oslavujeme na štedrý deň, ako kedysi vyzerala štedrovečerná večera a ešte veľmi veľa zaujímavostí, ktoré sú spojené s týmto krásnym obdobím.

Na MEDOVNÍKOVÉ VIANOCE je potrebné sa dopredu prihlásiť. Cena: 1€/dieťa.

 

Mesiac: JANUÁR

Téma: ODIEVANIE

Aby sme ostali pri témach z dedinského prostredia povieme si niečo viac o tom, ako sa ľudia obliekali v minulosti. Kto zhotovoval látky a ako? Mali sme kedysi farebné látky? Ako sa farbili? Povieme si aj niečo o rozdieloch, ktoré môžeme vidieť na jednotlivých krojoch v závislosti od toho, či bol niekto slobodný alebo žil v manželstve. Túto tému si priblížime aj na základe krojov, ktoré môžeme vidieť v expozícii Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu.

 

Mesiac: FEBRUÁR

Téma: DÁVNO ZABUDNUTÉ REMESLÁ

Aj naďalej sa budeme držať témy, ktorá je spojená so životom na vidieku. Tentokrát si priblížime remeslá, ktoré boli potrebné ku každodennému životu. Koho môžeme nazvať remeselníkom? Môžeme nazvať remeselníkom, každého jedného človeka, ktorý vedel pripravovať košík, džbán, urobiť výšivku…? Remeselníkom bol každý, kto vedel pripravovať potrebné predmety do domácnosti? Čo pokladáme za remeslo a kto mohol byť remeselník?

 

Mesiac: MAREC

Téma: VEĽKÁ NOC – ZVYKY A TRADÍCIE

Povieme si čo predchádza veľkonočnému obdobiu; čo sa robí alebo nerobí počas tohto obdobia; ako rozlišujeme jednotlivé veľkonočné dni a čo slávime. Aké zvyky a tradície sa dodržiavali kedysi a aké sa dodržiavajú dnes­­? Ako by mal vyzerať taký typický veľkonočný týždeň a z akých dní pozostáva? Kto mohol a kto nemohol jesť mäsové výrobky, či sladké koláče.

 

Mesiac: APRÍL

Téma: PATRÍ SA VEDIEŤ?

Pre zmenu nahliadneme do zákulisia meštianskeho života. Povieme si koho považovali za mešťana. Podľa čoho sa obliekali? Na základe čoho si vyberali nábytok? Aké boli pravidlá ohľadom toho, kto si kam mohol sadnúť? Aké postavenie mali deti v takejto spoločnosti? Kto a komu mohol tykať? Čo sa smelo a čo nie? Je rozdiel medzi tým, ako sa správame v spoločnosti a ako doma? Existujú rozdiely v správaní sa v minulosti a dnes? Čo sa sluší vedieť?

 

Mesiac: MÁJ

Téma:  ARCHEOLÓGIA PRE DETI

Tentokrát sa deti zahrajú na archeológov. Najskôr si objasníme: Kto je archeológ? Čo robí? O čo sa zaujíma? Musí byť aj dobrý pozorovateľ? Deti potom dostanú rôzne úlohy, ktoré im priblížia prácu archeológa. Okrem toho si povieme aj niečo o nálezoch, ktoré môžeme vidieť v stálej expozícii. Každý môže nájsť zahrabaný poklad? Kto ho môže vykopať? Kedy je potrebný archeológ?

 

Mesiac: JÚN

Téma:  PODOBY KOVU

V rámci novej výstavy Podoby kovu si povieme niečo o histórii spracovania a používania kovu od pradávnych čias až do druhej polovice 20. storočia. Zoznámime sa s pestrou škálou rôznych typov kovu. Vďaka zbierkovým predmetom sa porozprávame aj to tom na čo všetko sa mohol využívať, napr. na výrobu zbraní, mincí, dekoratívnych predmetov… Vrátime sa aj k téme remeslo a povieme si niečo viac o kováčstve.

 

Všetky programy ponúkame v slovenskom aj maďarskom jazyku. Na program je potrebné sa dopredu prihlásiť!

Zmena programu vyhradená (v závislosti na vývoj situácie COVID-19)!

Dátum vloženia: 1. 10. 2020 10:51
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 10. 2020 10:55
Autor: Správca Webu