...
Vlastivedné múzeum v Galante

Mám rád múzeum!

Mám rád múzeum! je hra v skupinách, kde v prvej časti sa zameriavame na vedomosti získané v múzeu. Správne odpovede na kvízové otázky deťom prinášajú hodnotné mince, ktoré neskôr môžu použiť pri riešení ďalšej úlohy. V druhej časti si deti preskúšajú fotografickú pamäť, pretože budú musieť poskladať mini mapu múzea.

Cena: 1,50 eur/osoba (+ vstupné do múzea 1 eur/žiak)

Čas: 50-70 minút (+ prehliadka cca.30 minút)

Maximálny počet osôb: 30

Nalásenie: min. 3 dni vopred