...
Vlastivedné múzeum v Galante

Prehliadka spojená s veselými hrami

Prehliadka spojená s veselými hrami je forma odovzdania poznatkov, pri ktorom pripravujeme pre deti oživenie prostredníctvom rôznych hier a aktivít priamo v danej expozícii. Pomocou neho si deti ľahšie zapamätajú nové informácie a cítia sa v múzeu lepšie.

Cena: 0,50 eur/osoba (+ vstupné do múzea 1 eur/žiak)

Čas: 50-70 minút 

Maximálny počet osôb: 40

Nalásenie: min. 3 dni vopred