...
Vlastivedné múzeum v Galante

Baroque selfie

Baroque selfie

Vedeli ste, že každý deň na svete vznikne okolo 90 miliónov selfies? Múzejno-pedagogický program s názvom Baroque selfie vytvára priestor na kritické reflektovanie na súčasnú vizuálnu kultúru a médií cez barokové maľby portrétov prostredníctvom fotografovania.

Selfie je novodobý autoportrét, na ktorej zachytávate samých seba. Zvyčajne je urobená z ruky fotografa smartfónom a publikovaná na sociálnych sieťach. Spočiatku boli selfíčka populárne medzi mladými ľuďmi, časom sa z tejto techniky stal doslova fenomén. Vedeli ste, že každý deň na svete vznikne okolo 90 miliónov selfies? Múzejno-pedagogický program s názvom Baroque selfie vytvára priestor na kritické reflektovanie na súčasnú vizuálnu kultúru a médií cez barokové maľby portrétov prostredníctvom fotografovania.

Nezvyčajná hodina výtvarnej výchovy sa uskutoční vo veľkej výstavnej sále VMGa, kde zákulisie tvorí aktuálna výstava s názvom Kuffnerovská umelecká zbierka, a hlavne vzácne originálne maľby z obdobia renesancie a baroku. Program sa sústredí na poznávanie barokovej portrétovej maľby. Cieľom je vytvoriť selfie v barokovom štýle s drapériami a doplnkami.

Prihlasujte sa, prosím cez formulár: https://forms.gle/6PVLpjkSHzkXzWDz5

Počas programu žiaci:

  • poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, ktoré reprezentujú historické slohy
  • cez zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie
  • kriticky reflektujú na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií
  • interpretujú vlastné umelecké zážitky
  • si rozvíjajú povedomie o vlastnej kultúrnej identite

Program nadväzuje na Štátny vzdelávací program:

  • vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
  • vzdelávacia skupina: ISCED 2 (nižšie stredné vzdelanie), ISCED 3 (vyššie sekundárne vzdelanie)
  • tematický celok: Škola v galérii, Podnety fotografie, Masová a populárna kultúra, Elektronické médiá
  • obsahový štandard: rozpoznať typické znaky barokového maliarstva, rozlišovať rôzne spôsoby komponovania portrétu
  • výkonový štandard: barokové umenie, výtvarné reakcie žiakov na vybraný barokový artefakt, fotografovanie portrétu

Miesto konania programu: Galanta, Hlavná ul. 976/8, budova VMGa, veľká výstavná sála

Program nadväzuje na výstavu: Kuffnerovská umelecká zbierka

Typ programu: netradičná vyučovacia hodina výtvarnej výchovy a dejiny umenia

Téma: barokové portréty

Zámer: fotografia, komponovanie portrétovej fotografie, svetlo-tieň

Cieľová skupina: 5.--9. ročník základnej školy, 1.--4. ročník strednej školy/gymnázia

Trvanie programu: 45 min

 

Cena: 0,50€ + 1€ vstupné/žiak (BEZPLATNÉ v rámci Dní Európskeho Kultúrneho dedičstva vo VMGa v dňoch 21--24.9.2021), bezplatný vstup pre pedagógov

Program je dostupný v období: 21.9.2021 -- 30.11.2021

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/6PVLpjkSHzkXzWDz5

Dátum vloženia: 17. 9. 2021 13:02
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2021 13:06
Autor: Správca Webu