...
Vlastivedné múzeum v Galante

Opäť spolu!

Opäť spolu! 1

Byť opäť spolu po dlhom distančnom vyučovaní je radosť pre všetkých! Nanovo nájsť svoje miesto v skupine, ale potrebuje určitý čas, námahu a vôľu pracovať s dynamikou danej skupiny. Múzejno-pedagogický program s názvom Opäť spolu! dáva pomocnú ruku pedagógom spracovať túto problematiku.

Nezvyčajná hodina výtvarnej výchovy sa uskutoční vo veľkej výstavnej sále VMGa, kde zákulisie tvorí aktuálna výstava s názvom Kuffnerovská umelecká zbierka, a hlavne vzácne originálne maľby z obdobia renesancie a baroku. Program sa sústredí na spoznávanie flamandskej žánrovej maľby. Cieľom je nakresliť okamih z každodenného života triedy.

Prihlasujte sa, prosím cez tento formulár: https://forms.gle/jZkHuJxvExb848vS6

Počas programu žiaci:

  • rozvíjajú pozorovacie schopnosti (postava, dej, prostredie)
  • poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú
  • rozvíjajú zručnosti pri tvorbe s ceruzkou

Program nadväzuje na Štátny vzdelávací program:

  • vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra
  • vzdelávacia skupina: ISCED 1 (primárne vzdelanie) ISCED 2 (nižšie stredné vzdelanie)
  • tematický celok: škola v galérií

obsahový štandard: tradičné žánre obrazov (portrét, krajinomaľba, scéna zo života...), žánrový obraz (scéna zo života)

výkonový štandard: výtvarne vyjadriť  architektonický priestor (exteriér/interiér), kresbou vyjadriť základné vzťahy predmetov v priestore, proporcie pri kreslení postavy v pohybe


Miesto konania programu: Galanta, Hlavná ul. 976/8, budova VMGa, veľká výstavná sála

Program nadväzuje na výstavu: Kuffnerovská umelecká zbierka

Typ programu: netradičná vyučovacia hodina výtvarnej výchovy

Téma: flamandské žánrové maľby

Zámer: kresba masovej scény, pohyb človeka, vzťahy predmetov v priestore

Cieľová skupina: 1--6. ročník základnej školy

Trvanie programu: 45 min

 

Cena: 0,50€ + 1€ vstupné/žiak (BEZPLATNÉ v rámci Dní európskeho Kultúrneho dedičstva vo VMGa v dňoch 21--24.9.2021), bezplatný vstup pre pedagóga

Program je dostupný v období: 21.9.2021 -- 30.11.2021

 

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/jZkHuJxvExb848vS6

Dátum vloženia: 17. 9. 2021 12:45
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2021 13:00
Autor: Správca Webu