...
Vlastivedné múzeum v Galante

JÚN - Svadobné pierka zo Šoporne

1

Počas predsvadobného obdobia bolo zvykom vzájomne sa obdarúvať na znak súhlasu, či potvrdenia budúceho sňatku. Príkladom je aj príprava takzvaných pierok pre ženícha.

Svadba patrila spolu s narodením a úmrtím človeka k jedným z najdôležitejších rodinných udalostí. Počas nej sa dievčina stala oficiálne vydatou ženou, mládenec ženatým mužom a spoločne zakladali novú rodinu. Svadbu považujeme za celý široký komplex zvykov, ktoré museli byť dodržané a správne vykonané. Okrem oslavy uzavretia manželstva tu nachádzame aj mágiu a symboliku spojenú najmä so zabezpečením potomstva, dobrej spoločnej budúcnosti a spokojného života manželov. Prostredníctvom svadby sa vytvárali nové rodinné väzby a zväzky, nielen medzi mladomanželmi, ale aj medzi ich rodinami a príbuznými, ktorí počas predsvadobného i svadobného obdobia hrali významnú rolu. Rodina sa aktívne zapájala do plánovania, príprav ale aj priebehu samotnej svadby. Počas predsvadobného obdobia bolo zvykom vzájomne sa obdarúvať na znak súhlasu, či potvrdenia budúceho sňatku. Príkladom je aj príprava takzvaných pierok pre ženícha. Vyrábanie pierok mali zväčša na starosti dievky – družičky. Boli to doplnkové časti k sviatočnému odevu, ktoré mal počas svadby ženích, ale aj družba, či svadobní hostia zastoknuté za klobúkom, neskôr od 20. storočia i pripnuté na hrudi. Vyrábali sa z prírodných materiálov, ako napríklad vtáčích pier, obilných klasov, alebo zelených lístočkov rastlín a doplnené boli farebnými stužkami. V neskoršom období sa na výrobu používali aj umelé materiály a koráliky. Predmetom mesiaca je súbor pierok pre mladoženícha. Vyhotovila ich Jolana Pastuchová zo Šoporne. Pochádzajú z 20. rokov 20. storočia. Do zbierok Vlastivedného múzea v Galante sa dostali v roku 1970. Sú vyhotovené z pestrofarebných stúh, ktoré sú doplnené farebnými korálikmi, prípadne s našitými tkanicami na pripnutie na klobúk.

Dátum vloženia: 8. 6. 2020 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 9. 2020 12:46
Autor: Správca Webu