...
Vlastivedné múzeum v Galante

ČARO MUZIKY

Vo Vlastivednom múzeu v Galante si od 13. februára 2019  môžete pozrieť výstavu pod názvom Čaro muziky – ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka. Výstava predstavuje rozsiahlu zbierku, ktorú majiteľ kompletizoval v 60. a 70. rokoch 20. storočia.

Kornel Duffek (1938 – 2018) sa narodil v Galante, kde strávil svoje detstvo a mladé roky. Po skončení štúdií na Štátnom konzervatóriu v Bratislave sa usadil v Piešťanoch a naplno sa zapojil do miestneho kultúrno-spoločenského diania. Naďalej sa však živo zaujímal o dianie v svojom rodnom meste. V Piešťanoch pôsobil najprv ako učiteľ hry na klavír na miestnej základnej umeleckej škole. Čoskoro sa stal známym organizátorom hudobného života v meste, napísal veľké množstvo príspevkov o histórii a balneohistórii Piešťan, o významných osobnostiach, ktoré tu žili a tvorili, o aktuálnych aktivitách a taktiež o ľudovom umení regiónu. Desaťročia sa venoval výskumu ľudových hudobných nástrojov a zberateľskej činnosti v tejto oblasti. V jeho zbierke nájdeme  historické exempláre, ale aj hudobné nástroje vyrobené v čase zberu, ktoré získaval od ľudových výrobcov. Vystavené hudobné nástroje zväčša pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska, popri nich v zbierke nájdeme niekoľko exemplárov z Maďarska (citary, biče, zvonce).

Ľudové hudobné nástroje z Duffekovej zbierky sú na výstave rozdelené podľa prijatého systému delenia do nástrojových skupín, teda na nástroje samozvučné (idiofóny, ako napr.: klopačka, rapkáč, drumbľa, zvonce, roľníčky, atď.), strunozvučné (chordofóny, ako napr.: citara, cimbal, husle, basička, atď.) a vzduchozvučné (aerofóny, ako napr.: píšťala, píšťalka, fujara, signálny roh, pastierska trúba, gajdy, atď.). Materiál výstavy dopĺňa  zbierka ľudových hudobných nástrojov z fondu Vlastivedného múzea v Galante. Výstava Čaro muziky – ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka potrvá do 11. mája 2019.