...
Vlastivedné múzeum v Galante

Dejiny vysťahovalectva a etnokultúrne osudy Slovákov v Chorvátsku

Kedy: 26. 9. 2020 17:30 - 18:30

Kde: Vlastivedné Múzeum

Dejiny vysťahovalectva a etnokultúrne osudy Slovákov v Chorvátsku 1

Srdečne pozývame všetkých záujemcov histórie na prednášku v slovenčine prof. PhDr. Marty Botíkovej, CSc. a prof. PhDr. Jána Botíka, DrSC. o dejinách vysťahovalectva a etnokultúrnych osudoch Slovákov v Chorvátsku nadväzujúc na výstavu násteniek, ktorú naše múzeum pripravilo v spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom z obce Našice v Chorvátsku.

Typ akcie: ostatné (prednáška)

VSTUP ZDARMA!

Botík, Ján
Prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (1938), je toho času emeritný profesor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhodobo pôsobil v Ústave etnológie SAV v Bratislave (1967 – 1988) a v Slovenskom národnom múzeu v Martine a Bratislave (1989 – 2007). Vyštudoval odbor etnografia a folkloristika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasťami jeho záujmu sú tradičná rodina, ľudová architektúra a bývanie, migračné štúdie, teória etnicity, kolektívne identity, etnické minority na Slovensku a zahraniční Slováci. Absolvoval študijné pobyty v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Argentíne, Spojených štátoch amerických a v Kanade. Ján Botík je autorom a editorom dvoch desiatok odborných publikácií a približne dvoch stoviek vedeckých štúdií, článkov a recenzií bádateľských výsledkov. (zdroj: http://www.forumhistoriae.sk/sk/autor/botik-jan)

Marta Botiková (1955)
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú viedla v rokoch 2003 až 2015.
Medzi hlavné oblasti jej odborného záujmu patria etnické minority, problematika migrácie, rodinné štúdie, životný cyklus, medicínska antropológia, problematika rodu v kultúre a tiež vizuálna etnológia a antropológia.
Je členkou viacerých vedeckých a redakčných rád významných domácich aj zahraničných etnologických časopisov, aktívne pracuje vo vedeckých spoločnostiach v oblasti etnológie. (zdroj: https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/387728-paci-sa-mi-ked-doma-rozkvitne-lesola/)

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Vlastivedné Múzeum, , Galanta

Časová náročnosť

Doba trvania: 60 minút

Organizátor

Vlastivedné Múzeum
Dátum vloženia: 9. 9. 2020 10:36
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2020 11:01
Autor: Správca Webu