...
Vlastivedné múzeum v Galante

APRÍL - mapy galanty

predmet mesiaca

Predmetom mesiaca je súborné dielo regionálneho historika a kronikára mesta Galanta – Štefana Szekácsa ( 1924 – 1990), ktorý sa systematicky venoval zaznamenávaniu histórie Galanty.

Szekács pôsobil v družstevnom kníhkupectve učiteľov v Galante od r. 1939 – 1944. Po vojne sa stal učiteľom a vo funkcii kronikára zotrval od r. 1957 – 1977.

p. SzekácsJeho dielom mal byť aj Vlastivedný atlas mesta Galanta, ktorý síce nevyšiel, zato jeho práca nevyšla nazmar a nevydaný súbor máp je cennou súčasťou zbierkového fondu Vlastivedného múzea od roku 1992.

mapaSúbor bol vyhotovený v r. 1985 - 1987 a obsahuje množstvo máp, ktoré sú ručne písané, ilustrované a sú dôležitým zdrojom historických údajov o meste. Mapy zachytávajú vývoj regiónu a mesta Galanta od najstarších čias až po druhú polovicu 20. storočia. Sú v nich zaznamenané údaje, ako osídlenie regiónu a vývoj územnej organizácie v staroveku, stredoveku a novoveku, stavebný vývoj mesta, vývoj národnostného zloženia, rozvoj priemyslu, obchodu, služieb, školstva aj priebeh dôležitých historických udalostí akým boli vojny a revolúcie.  

mapa

Dátum vloženia: 14. 4. 2022 10:15
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 4. 2022 11:17
Autor: Správca Webu