Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

MAREC - Zbierka pohľadníc

MAREC - Zbierka pohľadníc

Rozsiahla zbierka obsahuje 341 kusov pohľadníc, ktorá poskytuje nesmierne cenný pohľad na starú podobu mesta, jeho sídelnú a urbanistickú štruktúru.

 

Zbierka pohľadníc

Predmetom mesiaca je rozsiahla zbierka, ktorú sa podarilo získať prostredníctvom akvizície cez projekt podaný na Fond na podporu umenia. Zbierka obsahuje celkovo 341 kusov pohľadníc. Poskytuje nesmierne cenný pohľad na starú podobu mesta, jeho sídelnú a urbanistickú štruktúru, ktorá podliehala nutným zmenám -  vojenským konfliktom, prestavbám aj novej výstavbe.

Staré pohľadnice z Galanty, zbierka VMGA

 

Z histórie pohľadníc

História prvých pohľadníc siaha až do druhej polovice 19. storočia. Do tej doby komunikácia prebiehala písomnou formou klasických listov v obálkach. Korešpondenčné lístky, ktorými sa dalo krátkou správou podať stručné informácie sa objavujú okolo r. 1869, ale rozmach zažili pohľadnice hlavne na prelome 19. a 20. storočia.

Staré pohľadnice z Galanty, zbierka VMGA

Najstaršie pohľadnice v zbierke pochádzajú zo začiatku 20. storočia, najmladšie z konca 20. storočia. Všetky pohľadnice sú malého formátu, staršie pohľadnice väčšinou kopírujú prepísané rozmery, ktoré stanovila Svetová poštová únia ( 90 x 140 mmm), ale nájdu sa aj  výnimky s rozmerov ( 13,5 x 8,7 cm a pod.) , ktoré sú však dôsledkom opotrebenia, príp. úmyselného orezania snímky, alebo iného typu tlače, ktorý podliehal módnym trendom a rozvoja samotnej fotografie. Pohľadnice boli vydávané u miestnych tlačiarov, ale aj v Budapešti, Bratislave, Martine a Banskej Bystrici v tlači novovzniknutých národných tlačiarní.

 

Stará podoba dominantných budov,

spomienka na dnes už neexistujúce stavby

Staré pohľadnice z Galanty, zbierka VMGA

Na snímkach sa nachádzajú prednostne architektonické dominanty a významné miesta v meste. Snímky vytvárajú celé série v čiernobielej, sépiovej aj farebnej verzii. Najpočetnejšou skupinou sú pohľadnice, znázorňujúce Hlavnú ulicu a stavby, ktoré na nej boli. Pozdĺž cesty sa po stranách nachádzali stavby ako kostol sv. Štefana, slúžnovský úrad, budova okresného súdu, sporiteľne, úverového ústavu, honosnejšie domy zámožných občanov mesta aj obchody a služby. Ďalšou sériou sú pohľadnice znázorňujúce rôzne pohľady na neogotický kaštieľ, železničnú stanicu a veľmi vzácne sú tie ktoré zachytávajú už dnes neexistujúce stavby – budovy na Novej ulici, barokovú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, chudobinec, alebo budovu Obecného domu.

Staré pohľadnice z Galanty, zbierka VMGA

 

Pozdravy

Okrem obrázkov sa na zdaných stranách zachovali  krátke pozdravy, alebo správy, ktoré si medzi sebou ľudia posielala a ktoré boli často krát jediným spôsobom, ako o sebe podať informáciu najbližším. Zbierka ako celok poskytuje cenný prameň k aj keď zaniknutej, ale nie zabudnutej histórii, ktorú sa podarilo uchovať v takejto obrazovej podobe.   

 

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

FPU logo

Text: Mgr. Erika Slobodová, historička Vlastivedného múzea v Galante

Dátum vloženia: 7. 3. 2022 9:04
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 3. 2022 9:51
Autor: Správca Webu