...
Vlastivedné múzeum v Galante

Novozreštaurované predmety

Novozreštaurované predmety

Predmetom mesiaca jún sú novozreštaurované predmety, ktoré sa týkajú šľachtického rodu Esterházy – mortuárium Esterházyovcov a súdny spis v latinčine. Vďaka dotácii Fondu na podporu umenia boli v roku 2023 zreštaurované Mgr.art. E. Gálikovou.

Mortuárium

Mortuárium múzeum získalo do zbierok kúpou v roku 1972. Pohrebný oznam obdĺžnikovitého formátu, výšky 71,5 cm, šírky 52,5 cm., je ručne písaný a ilustrovaný, vyhotovený technikou temperovej maľby na papieri. Slúžil ako forma oznamu úmrtia osoby na verejnom mieste. Z dôvodu pôvodného zlého stavu bol pred opravou prichytený spinkami na tvrdšom podklade, po okrajoch bol značne poškodený a na povrchu boli viditeľné fľaky a praskliny papiera spôsobené častým prehýbaním.

Vzhľad mortuária pred reštaurovaním

Vzhľad mortuária pred reštaurovaním

Dokument v textovej časti informuje o úmrtí Very Vasilievny, manželky grófa Antona, pôvodom ruskej šľachtičnej z rodu Trubetzkoy. Veronika (Vera Vasilievna) Esterházy, rod Trubetzkoy sa narodila v Petrohrade v roku 1830, ako dcéra Vasilija Sergejeviča Trubeckého ( 1776 – 1841)  a Sofie Marianny Trubeckej, za Antona Esterházyho sa vydala 5.5. 1848.

Na hnedom papieri, sú ručne namaľované erby – erb Esterházyovcov- modrý štít, na zlatej korunke stojí korunovaný zlatý grif, v prednej končatine drží striebornú šabľu, v ľavej tri modré ruže a erb rodu Trubetzkoy - štít rozdelený na štyri polia. V prvom poli na zelenom pozadí stoja dve čierne orlice a držia nad hlavou korunu. V druhom poli je znázornená zlatá orlica, v treťom červenom poli je vzpínajúci sa kôň s vojakom ktorý drží v ruke šabľu a na poslednom štvrtom poli je na striebornom štíte hlava býka. Pod erbami sa nachádza nápis :

Reštaurovaný mortuárium

 

GALANTHAI és FRAKNOI GRÓF

ESTERHÁZY ANTAL NŐ

Született HERCZEG

TROUBETZKOY VERA,

Született 1830 évben, meghalt 1861 évben

FEBRUÁR 20 kán.

 

 

Manželka Galantského a Fraknovského grófa Antona Esterházyho, princezná rod. Troubecká/Trubetzkoy/ Vera, sa narodila 1830, zomrela 20. februára 1861.

Súdny spis

Druhým dokumentom je súdny spis, ktorý sa dostal do zbierok ako dar, v r. 2008. Má podobu zväzku listín v obale väčšieho obdĺžnikového formátu. Listiny obsahom zachytávajú súdny spor medzi grófom Jozefom Esterházym a zemanmi z Trenčianskej stolice vo veci krádeže dreva, z roku 1805. Spis obsahuje svedecké výpovede, žalobné procesy a rokovania trenčianskeho stoličného súdu. Pre zmeny vo svedeckých priznaniach a rôzne apelácie obžalovaných zemanov, ako aj panských sluhov, sa spor roky naťahoval, konečné rozhodnutie je datované rokom 1816. Spis má podobu knihy, v mäkkom papierovom obale 1 celku bez pevnej väzby, celkovo ide o 125 zapísaných strán v latinčine a staroslovenčine. Dokument bol pred reštaurovaním v zlom stave, papier bol silno poškodený v hornej časti v celom dokumente, vekom, zaobchádzaním a živými organizmami.

Spis pred reštaurovaním

Spis pred reštaurovaním

Na začiatku spisu sa nachádza menšia časť, ktorá zrejme tvorila titulnú stranu s textom :  

„Processis Querulosus Excellentissimi ac Illustrissimi Domini Jospehi e Comitibus Eszterházy de Galantha.... Contra et adversus Egregios Michalem, Caspaerm, Ioannem et Georgium, omnes Gyurina aliter Lendiczky et reliquas ab intus specificatas Partes velut." 

Žalobný súdny proces vznešeného a najjasnejšieho pána grófa Jozefa Esterházyho z Galanty proti významným Michalom, Gašparom, Jánom a Jurajom, inak (al. všetkým) Gyurina, iným menom Lendiczky a ostatným stranám vnútri menovaným.

Reštaurovaný spis

Reštaurovaný spis

Text na prvej strane sa začína intituláciou panovníka : „František I. z božej milosti cisár rakúsky, vládca Nemecka, Uhorska, Dalmácie, ...apoštolský kráľ a arcivojvoda Rakúska, vojvoda lotrínsky, veľký knieža Sedmohradska, vojvoda Štýrska...“

Jednotlivé ďalšie strany obsahujú výpovede svedkov udalosti, ktorí popisujú krádež dreva, ktorej sa mali dopustiť 3 menovaní zemania  – v meste Domaniža, 16. apríla 1805. Na poslednej strane sa nachádzajú podpisy prísediacich, svedkov a rozhodnutie súdneho zboru overené clonovou pečaťou. 

 

Reštaurovanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Logo FPU

Text: Mgr. Erika Slobodová

Dátum vloženia: 14. 6. 2023 14:55
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2023 15:36
Autor: Správca Webu