...
Vlastivedné múzeum v Galante

50.výročie Vlastivedného múzea v Galante

vyrocie

V  roku 2019 si Vlastivedné múzeum v Galante pripomína 50. výročie založenia a pri tejto príležitosti si pre návštevníkov pripravilo výstavu, ktorá je bilanciou a poohliadnutím sa za výstavnou a expozičnou činnosťou. Výstavu si budete možné pozrieť do  konca januára 2020  počas bežných otváracích hodín.

V  roku 2019 si Vlastivedné múzeum v Galante pripomína 50. výročie založenia a pri tejto príležitosti si pre návštevníkov pripravilo výstavu, ktorá je bilanciou a poohliadnutím sa za výstavnou a expozičnou činnosťou. Snaha o založenie inštitúcie bola vyvíjaná už v roku 1958, kedy vznikol  Vlastivedný krúžok pri Okresnom dome osvety v Galante a jeho členovia sa rôznymi aktivitami podieľali na kultúrnom živote v meste.  Múzeum bolo zriadené uznesením Rady Okresného národného výboru v Galante 1. 4. 1969 ako Okresné vlastivedné múzeum a začalo napĺňať svoju funkciu. Po ťažkých začiatkoch a hľadania vhodných priestorov sa múzeum usadilo v Renesančnom kaštieli, ale kvôli nevyhovujúcim podmienkam sa presťahovalo do negotického kaštieľa, kde zotrvalo do roku 1990. Kvôli rekonštrukcii sa v roku 1990 dočasne presídlilo do budovy Domu národov v Galante (predtým Dom československo-sovietskeho priateľstva) na Hlavnej ulici. Kvôli zmenám vo vlastníctve kaštieľa sa však múzeum do pôvodných priestorov nevrátilo a v budove bývalej banky sídli dodnes. Základ fondu múzea vytvorili v 70. rokoch školské zbierky z okolitých obcí. Postupom času sa prostredníctvom zberov, darov a nákupov podarilo vybudovať zbierkový fond rozdelený podľa povahy predmetov na históriu, archeológiu a etnografiu.  Výskumné úlohy pracovníkov boli venované histórii regiónu, ľudovému umeniu a tiež mapovaniu starších a najnovších dejín.  Do správy múzea sa dostali národné kultúrne pamiatky v okolí -  kolové mlyny v Jelke (1994), Tomášikove (1982) a Dom ľudového bývania v Matúškove (1984). Okrem toho boli zriadené stále expozície – Pamätné domy v Košútoch (1981) a v Trnovci nad Váhom (1978) a Dom ľudového bývania v Šali (1979) K týmto neskôr pribudla expozícia histórie Galanty a meštianskej bytovej kultúry v Renesančnom kaštieli (1992), Expozícia tradičného ľudového bývania v Ľudovom dome vo Veľkých Úľanoch (1992) a Spracovanie konopy a tkáčske remeslo a Čižmárske a obuvnícke remeslo v miestnom dome ľudového bývania v Žihárci (2009). Najstaršie dejiny regiónu Veľká Mača predstavila vybudovaná expozícia v obecnom múzeu (1998) a druhá v Mestskom múzeu v Seredi  dejiny mesta a okolia. V hlavnej  budove múzea to boli expozícia  Mlynárstvo v oblasti Malého Dunaja  a dolného toku Váhu (2007) a Lekáreň (2009). Výstavná činnosť bola v začiatkoch zameraná viac politicky v duchu vtedajšej ideológie, ale neskôr sa tematika  rozšírila aj na tvorbu súčasných umelcov a žiakov tunajších výtvarných škôl a tiež výročia, alebo osobnosti dôležité pre región a slovenskú históriu. Z vlastných zbierok to boli výstavy rôzneho zamerania a charakteru napr. Remeslá a odievanie, Človek a čas,  Ľudová keramika a pod.  Okrem vlastných múzeum prezentovalo aj požičané výstavy z iných inštitúcii a múzeí napr. Victor Vasarely, Ezopove bájky, Prechádzka secesiou či Lety bez návratu. V rokoch 2013-14 múzeum prešlo prestavbou, kedy boli vybudované nové priestory a nádvorie. Väčší priestor zlepšil výstavné možnosti a umožnil vybudovať nové stále expozície archeológie, histórie aj ľudovej kultúry, sprístupnené dodnes. Výstavná sála poskytuje priestor pre dočasné výstavy a vďaka dobrej akustike je vhodným miestom pre hudobné podujatia, zrekonštruované nádvorie je miestom pre tvorivé a remeselné dielne a hry.

Výstava predstavuje návštevníkom celkovú činnosť múzea prostredníctvom panelov a ukážkou dobových dokumentov a predmetov z jednotlivých fondov múzea. Úvodná časť výstavy sa venuje histórii múzea a jeho expozíciám. Predstavený je každý fond samostatne – história, etnológia aj archeológia, pričom vystavené sú zaujímavé predmety z jednotlivých zbierok vybrané kurátormi. Priestor je poskytnutý aj ukážke činnosti konzervátorskej dielne – ktorá zabezpečuje údržbu predmetov a knižnici múzea, ktorá sa podieľa na lektorskej a pedagogickej činnosti a uchováva publikačnú činnosť.  Okrem toho sa  návštevníci majú možnosť pozrieť do novovytvorenej expozície múzea, kde je vystavená  väčšia časť zbierky mincí korunového obdobia z nálezu z roku 1975 v časti, ktorá bola pôvodne vybudovaná ako bankový trezor a doteraz slúžila ako depozitár.

 Výstavu si bude možné pozrieť do  konca januára 2020  počas bežných otváracích hodín.

Dátum vloženia: 12. 9. 2019 10:18
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2020 14:47
Autor: Správca Webu