...
Vlastivedné múzeum v Galante

Úspešná akvizícia diel vo Vlastivednom múzeu v Galante

dubrovsky

Vlastivedné múzeum sa začiatkom roka zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia pod č.8 /2019 –  5.2.2. Akvizícia múzeí; kde sa bolo možné uchádzať o financie určené na nákup nových umeleckých diel. Na základe nového podaného projektu Vlastivedné múzeum získalo potrebné finančné prostriedky na kúpu malej zbierky diel regionálneho maliara Antona Dubrovského. Získané diela si návštevníci budú mať možnosť pozrieť na pripravovanej výstave začiatkom roka 2020.  

Vlastivedné múzeum sa začiatkom roka zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia pod č.8 /2019 –  5.2.2. Akvizícia múzeí;  kde bolo možné uchádzať sa o financie určené na nákup nových umeleckých diel. Fond vznikol v roku 2016 ako inštitúcia. ktorá zabezpečuje podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu prostredníctvom dotácií a príspevkov na základe podaných projektov. Múzeum úspešne spolupracovalo s Fondom už v roku 2017, kedy s pomocou dotácie vymenilo zastaraný bezpečnostný systém v depozitári.

Na základe nového podaného projektu Vlastivedné múzeum získalo potrebné finančné prostriedky. Zámerom projektu bola kúpa malej zbierky diel regionálneho maliara Antona Dubrovského (1915 – 1982). Vytvorila sa tak súvislejšia kolekcia diel tohto, pre región významného maliara. Celok obsahuje súbor 19 dosiaľ nezverejnených portrétov. Získané diela budú prestavené na výstave venovanej umelcovej pamiatke a časť z nich bude umiestnená do stálej expozície múzea. Dubrovský patrí k umelcom z okresu, ktorí tvorili počas prvej polovice 20. storočia. Narodil v roku 23.1 1915 v Šoporni, do rodiny debnárskeho majstra. Na Škole umeleckého priemyslu v Turnove vyštudoval odbor rytec drahých kovov a v Prahe začal študovať na Akadémii výtvarného umenia. Počas druhej svetovej vojny narukoval, padol však do ruského zajatia a do vlasti sa vrátil až v r. 1947. Po návrate sa usadil vo svojej rodnej obci a žil veľmi osamelým a skromným životom. Z radov umelcov mal mecenášov, ktorý mu zadávali zákazky.  Dubrovský bol výborný kresliar, čo sa prejavilo aj na jeho tvorbe. Portrétoval M. Rúfusa, J. Smreka, E. Suchoňa, cirkevných hodnostárov, ale znázorňoval aj ľudové tradície, kroje, miestnu prírodu a vo svojich dielach tak zachytával podobu meniaceho sa regiónu. Zomrel 31.10. 1982 vo veku 67 rokov. Získané diela si návštevníci budú mať možnosť pozrieť na pripravovanej výstave začiatkom roka 2020.  

dubrovsky

logo FPUProjekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Dátum vloženia: 17. 9. 2019 12:34
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 2. 2020 10:02
Autor: Správca Webu