...
Vlastivedné múzeum v Galante

JÚL - Zámerne poškodená železná kopija

JÚL - Zámerne poškodená  železná kopija 1

Z germánskeho pohrebiska z doby rímskej v katastri dnešného Sládkovičova pochádzajú zaujímavé nálezy, ktoré nám umožňujú pochopiť a čiastočne zrekonštruovať život vtedajších obyvateľov. Jedným z nich je aj ohnutá železná kopija.

Z germánskeho pohrebiska z doby rímskej v katastri dnešného Sládkovičova pochádzajú zaujímavé nálezy, ktoré nám umožňujú pochopiť a čiastočne zrekonštruovať život vtedajších obyvateľov. Jedným z nich je aj ohnutá železná kopija. Je viac než pravdepodobné, že v tomto prípade sa jedná o úmyselnú deformáciu predmetu. Vysvetlení, prečo dochádzalo k tomuto poškodzovaniu zbraní a predmetov je niekoľko. Jedným z praktických dôvodov by mohol byť nedostatok miesta pri pohreboch alebo, aby boli menej lákavé pre vykrádačov. Pravdepodobnejšie však je, že išlo o rituálnu praktiku. Je možné, že predmety boli znehodnotené, aby ich mŕtvi „nepoužili“ proti živým, alebo aby rovnako ako človek pri smrti zmenili svoj „stav“.  Skutočný dôvod tohto zvyku však ostáva zahalený rúškom tajomstva.

Dátum vloženia: 15. 7. 2021 14:21
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 7. 2021 14:27
Autor: Správca Webu