Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Vlastivedné múzeum v Galante

Rekonštrukcia mlyna v Tomášikove

mlyn v tomasikoveVodný kolový mlyn v Tomášikove sa chystá na dlhé letné prázdniny. Kvôli rekonštrukcii bude zatvorený od 12. 6. 2023. Vlastivedné múzeum v Galante, ako správca mlynu a Trnavský samosprávny kraj, zriaďovateľ múzea získali potrebné financie na obnovu z európskych fondov vo výške viac ako 600 tisíc EUR. Je potrebná výmena kolov a strechy, ale pôvodné vnútorné vybavenie snažia ponechať originálne. Návštevnícke centrum pri mlyne ponúkne príležitosť na organizovanie rôznych múzejno-pedagogických, rodinných a odborných programov.