Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

PhDr. Izabela Danterová

Izabela Danterová: Expozícia a výstavy tradičnej ľudovej kultúry vo Vlastivednom  múzeu v Galante.

In: Škodová, Michaela, ed.: EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ PO ROKU 1989.  Zborník príspevkov z rovnomennej odbornej konferencie XXIII. ročníka Etnológ a múzeum 24.-26.9.2019 v Lučenci, Zväz múzeí na Slovensku - Novohradské múzeum a galéria – kultúrne zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, 2019, s. 123-134. ISBN 978-80-971748-8-0