Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Tallósi Vízimalom

A tallósi lábasmalmot Maticza János építette, aki a nagyapja volt a malom utolsó, hasonló nevű molnárjának. Az engedélyt a malom megépítésére Pozsony megye alispánja 1893-ban adta ki. Ezek között a dokumentumok között találjuk a malom műszaki leírását, helyzetrajzának tervét és a folyómeder metszetét. A malom épületét 1913-ban néhány tíz méterrel feljebb a sziget alsó csücskéhez helyezték át, oda, ahol a folyó a mellékágával összefolyik. A malom épülete a gépi berendezéssel együtt eredeti állapotában, nagyobb zavaró változtatások nélkül napjainkig megmaradt. A malom őrlőberendezése a garatból, a masszív kőpadban elhelyezkedő egy pár malomkőből, felvonókból és a lisztszekrényből áll.  A malom utolsó nagyobb javítására és modernizálására 1940-ben került sor. Az őrlés 1960-ig folyt itt.

A malom 3D prezentációja:

https://my.matterport.com/show/?m=6wB6tQjLS54

Nyitvatartás

A malom felújítási munkák miatt 2023. június 12-től zárva van, és nem látogatható. A felújított malom újranyitásáról és a látogatóközpont megnyitásáról a Galántai Honismereti Múzeum tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

 

Kapcsolat

925 04 Tomášikovo č. 412
Tel.: +421 31 780 55 35
E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk