Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Knižnica

Knižničný fond knižnice Vlastivedného múzea tvorí viac než 6000 kníh s rozličnou tematikou. Prevažne sú to odborné knihy z oblasti histórie umenia, archeológie, etnológie či histórie, nachádzajú sa tu zemepisné i etnologické atlasy, publikácie z oblasti prírodných a spoločenských vied – je zastúpený slovenský, maďarský, český, nemecký, ruský a latinský jazyk. Nájdu sa aj vzácne spevníky, modlitebné knihy, slovníky, lexikóny, aj právne stanovy z 19. storočia. Vzácnosťou je kniha s občianskymi a cirkevnými právnymi stanovami vydaná vo Frankfurte v roku 1570. Vlastivedné múzeum v Galante v roku 1990 presťahovali do budovy bývalého Domu Československo-sovietskeho priateľstva. Rôzne knihy, publikácie nachádzajúce sa v budove vydané v ruskom jazyku sa stali majetkom knižnice vlastivedného múzea. Dnes sú tieto zväzky tiež cennými a zaujímavými dobovými dokumentmi. V našej knižnici majú svoje miesto aj obecné noviny okolitých miest a obcí, máme i zbierku zvukových nosičov.

     Po obnove vlastivedného múzea r. 2014 sa študijná knižnica presťahovala do novej, 80 m2 miestnosti. Sú k dispozícii počítače s internetovým pripojením, sú výborné podmienky na bádanie, skúmanie tak pre odborníkov, ako pre laikov. Služby knižnice sú poskytované verejnosti formou interného štúdia a sú bezplatné.

     V knižnici-študovni Vlastivedného múzea v Galante aj tento rok sú k dispozícii pre širokú verejnosť nasledovné periodiká: Etnologické rozpravy, Historická revue, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Múzeum, Múzeum Cafe, Pamiatky a múzeá, Slovenský národopis, Krásy Slovenska.

Naďalej sú k dispozícii publikácie s rôznymi témami (archeológia, história, regionálna história, národopis, numizmatika).

     Prevádzkové hodiny denne okrem pondelka od 9:00 do 15:30 hod.

Kontakt: 031/780 55 35,   e-mail: muzejnakniznica.ga@zupa-tt.sk

kniznica