Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Archeologická lokalita Gáň-Brakoň

 

Expozícia Archeologická lokalita Gáň-Brakoň v krátkosti podáva obraz o nálezoch archeologického výskumu v roku 2007, ktorý dokumentuje bohaté osídlenie tohto regiónu od neolitu cez staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po sťahovanie národov (5. storočie).

3D prezentácia:

https://my.matterport.com/show/?m=HciTKmeMiLH

archeologia