Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu

Expozícia Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky múzea, prostredníctvom ktorého predstavuje rôznorodosť spôsobu života ľudu na našom území počas posledných 200 rokov. Z hľadiska charakteristických znakov tu môžeme rozoznať menšie regióny s príznačnými prvkami miestnych tradícii v oblasti hmotnej a duchovnej kultúry. V rámci expozície sú prezentované nasledovné mikroregióny: obce Šoporňa a Pata, Abrahám a okolie, Veľký Grob a okolie, územie obývané prevažne maďarským etnikom a Slovenský Komlóš a okolie. Predstavujeme významné pamiatky z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby.

3D prezentácia:

https://my.matterport.com/show/?m=HciTKmeMiLH

PhDr. Izabela Danterová: Expozícia a výstavy tradičnej ľudovej kultúry vo Vlastivednom múzeu v Galante 

ludova kultura