Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Numizmatická výstava v trezore

Budova Vlastivedného múzea v Galante bola postavená v roku 1905 ako banka. Z tohto dôvodu tu existovala trezorová miestnosť, v ktorej sa uchovávali cennosti a peniaze. Po roku 1990, keď bolo do tejto budovy múzeum presťahované, slúžila táto miestnosť ako depozitár múzea, práve kvôli svojej bezpečnosti. V roku 2019 bola táto miestnosť zrekonštruovaná a vznikla v nej nová stála numizmatická expozícia.

NÁLEZY  MINCÍ  KORUNOVEJ MENY  V  SEREDI

V roku 1975 sa našiel pri stavbe sídliska Sereď – Stred IV. nález 517 zlatých a strieborných mincí z obdobia vlády Františka Jozefa I. (roky 1848 – 1916). Mince boli ukryté v mliečniku. Tento nález sa zaradil medzi najväčšie nálezy z doby korunovej meny.  Mince  si  ukryl  neznámy občan Serede. V meste koncom 19. storočia nastal rozvoj priemyslu, remesiel a obchodu. Vzniklo tu viacero tovární – cukrovar, výrobňa stolárskeho gleja a bol postavený aj mlyn. Je možné, že majiteľ mincí pôsobil v niektorom zo spomenutých odvetví.

Korunová mena, bola zavedená v roku 1892, kedy Rakúsko-Uhorsko reformovalo menu. Základnou jednotkou bola koruna (korona), ktorá sa delila na 100 halierov (známa tiež pod názvom „fillér“). Trvala až do zániku Rakúska-Uhorska v roku 1918. Mince sa razili zvlášť, ale papierové peniaze boli spoločné. Mince sa razili v dvoch mincovniach:

  1.  vo Viedni - bez značky mincovne –  tzv. „rakúsky typ
  1.  v Kremnici - značené K. B. – tzv. „uhorský typ

seredsky poklad

NÁLEZY MINCÍ ZO ŠINTAVSKÉHO HRADU

Počas archeologického výskumu Šintavského hradu v rokoch  1984 – 1993 bolo nájdených vyše 500 mincí. Vedúcim výskumu bol Mgr. Jozef Ižóf. V rámci expozície sú prezentované stredoeurópske razby. Najstaršie vystavené mince pochádzajú zo 14. storočia. Okrem ojedinelých nálezov boli objavené aj hromadné nálezy mincí. Najpočetnejšie boli zastúpené denárové platidlá z obdobia 16. – 17. storočia. Medzi ojedinelé razby patria napr. denáre Mateja Korvína, alebo žetón zo 17. storočia z Norimbergu. Početnosť  objavených mincí súvisí s existenciou významnej starobylej obchodnej cesty, tzv. Českej cesty, ktorá prechádzala aj Šintavou.

sintava - nalez