Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Mlyny a mlynárske remeslo

Expozícia sa zaoberá historickým vývojom mlynárstva v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu od počiatkov až po koniec 20. storočia. V nížinnej oblasti juhozápadného Slovenska hustá sieť vodných tokov (Dunaj, Malý Dunaj, Váh, Čierna voda a Dudváh) vytvárala výhodné podmienky pre rozvoj mlynárstva. Z početných pozemných mlynov v našom regióne existuje v súčasnosti turbínový mlyn v obci Hoste pri Dudváhu a pobrežný vodný mlyn pri Klátovskom ramene Malého Dunaja. Obidva mlyny sú evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Osobitnú skupinu vodných mlynov tvorili lodné mlyny, ktoré sú doložené v 2. polovici 14. storočia na Dunaji. Ich počet na Váhu bol v minulosti tiež veľký, pri mestách a obciach vytvárali celé osady. Ich zariadenie bolo umiestnené na dvoch pevne spojených člnoch. Najvýznamnejšími strediskami lodných mlynov na Váhu boli Hlohovec, Sereď a Šoporňa. Neskôr lodné mlyny sa stali veľkou prekážkou vodnej plavby. Rozvojom vodnej dopravy boli takéto mlyny postupne likvidované, prestavané na pobrežné kolové mlyny, ktoré boli stabilné. Dodnes sa z nich zachovali tri objekty: pri obciach Tomášikovo, Jelka a Jahodná. Tieto objekty sú tiež evidované v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok ako vzácne technické pamiatky. Popri zbierkových predmetoch sú tu vystavené archívne dokumenty a modely vodného mlyna v Tomášikove a v Jelke a lodného mlyna v Kolárove.

3D prezentácia:

https://my.matterport.com/show/?m=HciTKmeMiLH

mlyny