Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Múzeum Veľká Mača

Múzeum pri Obecnom úrade vo Veľkej Mači patrí medzi významné vysunuté expozície Vlastivedného múzea v Galante. Výstava je tematicky rozdelená do troch častí. Najpočetnejšie sú exponáty, ktoré reprezentujú vývoj osídlenia Veľkej Mače a širšieho okolia. Sú vystavené predovšetkým archeologické artefakty. Nálezy pochádzajú hlavne zo známej archeologickej lokality mačianske vŕšky, odkiaľ pochádzajú najstaršie nálezy od strednej doby kamennej až po stredovek. Druhá časť expozície je venovaná novodobým dejinám obce, ktorá je zameraná na 19. a 20. storočie.

Otváracie hodiny:

Informácie o možnostiach návštevy podáva

Obecný úrad Veľká Mača 137, 925 32 Veľká Mača

Tel.č.: 031/ 785 81 21, 031/785 81 06

e-mail: ocuvmaca@nextra.sk

Vstupné: ZDARMA