Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Renesančný kaštieľ Galanta

Renesančný kaštieľ bol postavený na prelome 16. a 17. storočia, patril uhorskému šľachtickému rodu Esterházyovcov. Verejnosti bol kaštieľ sprístupnený v roku 1992. Uvedené zariadenie je zamerané hlavne na výstavnú činnosť. Jedná sa o polyfunkčný objekt. V kaštieli sa nachádza : obradná sieň, reprezentačná miestnosť primátora, exkluzívne suterénne priestory. Na prvom poschodí sa nachádzajú výstavné priestory t.j. stále expozície a výstavné priestory, kde sa organizujú výstavy na základe ročných plánov výstavnej činnosti. Zabezpečuje tiež výstavy stáleho charakteru - zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante.

Meštianska bytová kultúra z konca 19. storočia

Expozícia predstavuje meštiansku bytovú kultúru, ktorá podáva obraz o úrovni bývania meštianskej spoločnosti na konci 19. a zač. 20. storočia. Návštevník sa v miestnostiach na hornom poschodí kaštieľa stretne s pozoruhodnými zbierkovými predmetmi, ako je piano z druhej polovice 19. storočia od viedenského výrobcu, jedálenská súprava v štýle biedermeieru s tradičným zariadením – stôl, stoličky, vitrína, príborník, ktorý je doplnený príborníkom s neorenesančnými prvkami či časť neogotickej spálne s výrazovými prvkami gotiky ako je lomený oblúk a rozeta, ktoré využíva najmä dekoratívna rezba. Zrkadlo je doplnené eklektickými svietnikmi. Stojacie prístenné hodiny zastupujú honosný typ hodín z 19. storočia. Expozíciu dopĺňajú obrazy zo začiatku 20. storočia. V dvoch meštianskych salónoch z prelomu 19. a prvej štvrtiny 20. storočia, môžeme nájsť tmavý a čierny nábytok, ktorý pripomína obdobie empíru, stĺpiky s vyrezávanou výzdobou hlavice klasicizmus, čalúnené stoličky a funkčnosť jednotlivých prvkov obdobie biedermeiera. Príborníky sú doplnené postriebreným servisom, striebornými svietnikmi viedenskej proveniencie, kremnickou kameninou. V poslednej miestnosti bola inštalovaná maketa barokovej kaplnky, ktorá bola zbúraná v 20. storočí a dáva návštevníkovi možnosť vidieť jej pôvodný výzor.

 

Miestopis Galanty a okolia

Expozícia venuje sa histórii Galanty od najstarších hmotných dokladov, cez písomné pramene až po rozvoj remesiel a bývania v 19. a 20. storočí. Nachádza sa tu archeologický materiál z laténskeho pohrebiska, z výskumu pohrebiska unětickej kultúry, zo staršej doby bronzovej a z doby rímskej. Časť venovaná rodine Esterházyovcov dokumentuje  pôsobenie rodu, ktorý takmer šesť storočí udávali smer rozvoja mesta. Počas tureckých vojen boli povýšení do radov najvyššej šľachty. Patrili k významným predstaviteľom na poli vojenského umenia, ako štátnici a diplomati alebo ako vysokopostavení cirkevní hodnostári. Ale vynikli aj ako stavitelia, veľkorysí mecenáši umenia a zberatelia vzácnych umeleckých diel. Ďalšia časť sa venuje rozvoju mesta prostredníctvom dobových fotografií a dokumentov, ktoré zachytávajú jeho meniacu sa tvár.

 

Otváracie hodiny

Sobota : 14:00 - 18:00
Utorok - piatok: 9.00 -17:00

Vstupné:

deti od 6 r., študenti, dôchodcovia 0,50 €
dospelí 1,00 €

Kontakt

E-mail: renesancny.kastiel@gmail.com

Tel. 031/780 47 31

Zodpovedná osoba: PhDr. Iveta Lenická