Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Vodný kolový mlyn Jelka

História-popis

Némethov mlyn v Jelke stojí pri brehu Malého Dunaja. Najstaršie písomné doklady o mlyne pochádzajú z roku 1894 a predstavujú plány lodného mlyna. Prestavba lodného mlyna na kolový sa uskutočnil po roku 1899. Jednopodlažnú budovu mlyna na viacpodlažnú prestavali pred rokom 1916.

Rekonštrukčné práce na Vodnom mlyne v Jelke boli v rokoch 1977-1989 realizované pod vedením Okresného vlastivedného múzea v Galante. Všetky aktivity financoval Okresný národný výbor v Galante. Znovu postavenie mlyna sa uskutočnilo s finančnou podporou Obecného úradu v Jelke v rokoch 1992-94. Práce na objekte v rokoch 1999-2016 realizovali odborní pracovníci Vlastivedného múzea v Galante s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia a Obnovme si svoj dom na základe úspešných žiadostí o dotáciu a so spolufinancovaním Trnavského samosprávneho kraja. V rokoch 2017-2019 sa v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko realizoval projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne (Discover the Small & Moson Danube by bike and boat) spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu, nosnou aktivitou Trnavského samosprávneho kraja bola rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke.

 

Otváracie hodiny

Zimná sezóna(01.11. - 31.03.): Po-Ne 9.00 - 16.00

Letná sezóna (01.04 - 31.10.):  Po-Ne 9.00 - 19.00

Vodný kolový mlyn v Jelke bude v dňoch 9. a 11. 5. 2024 zatvorený.

 

Vstupné:

Základné vstupné: 3€

Študenti, dôchodcovia, ZŤP+doprovod, obyvateľ obce Jelka: 1,50€

Deti do 6 rokov, učitelia s kartou ITIC, karta ZMS, ICOM: zdarma
Foto, kamera: so súhlasom riaditeľa VMGA
Prístup pre vozičkárov: NIE

 

Kontaktné údaje

Telefónne číslo priamo do mlynu na lektora: +421 905 133 095

Jelka, obecný úrad: +421 31 786 61 32

Vlastivedné múzeum v Galante: +421 31 780 55 35
E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk