Menu
...
Vlastivedné múzeum v Galante

Expozícia v Dome ľudového bývania v Šali

Budova domu ľudového bývania bola postavená v prvej polovici minulého storočia, neskôr prešla viacerými prestavbami. Konštrukcia krovu je kliešťová. Strecha je pokrytá trstinou na hladko. Steny domu boli pôvodne vypletané z prútia. Kostru pletenej stavby tvoria okrúhle, nekresané drúčky, ktoré sa zvislo zapustili do zeme. Vnútorné členenie domu je charakteristické pre domy stredných roľníkov a je všeobecným dominantným typom na celom južnom Slovensku. Dom je rozčlenený na prednú izbu, pitvor s podkomínom, zadnú izbu, komoru, maštaľ, šopu s polovalbovou strechou a nachádza sa tu aj studňa. V obytnej časti nachádzame nábytok, ktorý charakterizuje druhú polovicu 19. až prvé desaťročie 20. storočia. Predná izba je asymetricky zariadená. Dominuje tu najmä stôl s rohovými lavicami. Nad stolom visí secesná lampa a nad lavicami nájdeme domáci oltárik. Oproti priečne na ľavej strane od dverí sa nachádza murovaná pec. Pri stene leží posteľ, ktorá je zakrytá zdobenou prikrývkou z domáceho plátna. Výšivka je charakteristická v tejto oblasti iba pre Šaľu. V prednej izbe nájdeme aj komárňanskú truhlicu, typickú pre túto oblasť a lavicu s operadlom, ktorej spodná časť sa dala otvoriť na posteľ pre deti. Vstupnou miestnosťou obytnej časti domu je pitvor s kuchyňou. Z priestoru pod komínom vykurovali pec v izbe, tu mávali vstavané ohniská a kotol. Neskôr sa sem umiestnil vstavaný šporák s riadom a náradím, ktoré bolo charakteristické v Šali a na okolí tiež okolo prelomu 19. a 20. storočia, podobne ako kuchynský nábytok v pitvore, maľované taniere na výzdobu stien a ostatné doplnky. Za pitvorom nasleduje zadná izba, v ktorej bývala osobitná rodina. Dnes tu stoja dve postele za sebou pri stenách so stolom a lavicou, nachádza sa tu aj detský nábytok, stolová posteľ, stojan a vozík, ktorý pôvodne slúžil ako prenosný kus nábytku, do ktorého posadili dieťa ako do stojanu, aby bolo vždy v blízkosti dospelého. Za zadnou izbou sa nachádza komora. V komorovom priestore sú  steny schodišťa na povalu. Komora slúžila na uskladňovanie predovšetkým obilia a múky vo vreciach, niektorých potravín a väčších kuchynských náradí, ktoré nepoužívali denne. V maštali je umiestnený váľov a mriežky na krmivo, predmety používané v hospodárstve, ako ručná sečkovica s košmi, napájadlo pre hydinu, menšie poľnohospodárske náradia a piest na hladké vybíjanie trstiny na streche. Nájdeme tu aj vypletanú posteľ, ktorá bola tradične umiestnená v otvorenom prístrešku v blízkosti maštale. Spával na nej muž, ktorý v letnom období strážil dobytok v maštali. Pod šopou sa nachádzajú tiež väčšie poľnohospodárske náradia a nástroje, úle, strúhacia stolica a stolica na vykŕmenie husí alebo kačíc. Sú tu umiestnené aj predmety vypletané z prútia, ako sedadlo na voz v podobe truhlice s operadlom a holubník, ktoré sú tiež charakteristické pre túto oblasť.