...
Vlastivedné múzeum v Galante

Leto plné zábavy a hier v múzeu

leto

Vo Vlastivednom múzeu v Galante od začiatku letných prázdnin sme privítali 20 skupín, 462 táborníkov a 57 pedagógov. Školské a obecné tábory sa mohli tešiť na zaujímavé múzejno-pedagogické programy plné hier a zábavy.

Najžiadanejšie bolo Hľadanie pokladu. Bol to program plný dobrodružstiev, v ktorom deti hľadali poklad po celom múzeu. Dobrodruhovia v skupinkách spoločne rozmýšľali nad dômyselnými úlohami, rozvíjali si logické myslenie, kreativitu a schopnosť pracovať v skupine. Tento program si zvolilo 12 skupín a absolvovalo 252 detí.

Zážitkovú prehliadku sme viedli 5 krát. Bola to interaktívna prehliadka našich stálych expozícií obohatený rôznymi aktivitami v každej miestnosti. Napr. v lekárni si deti vymiešali vlastný elixír nesmrteľnosti, v mlynárstve ochutnali sladkosť našich predkov a v archeológii vyskladali rozbitú nádobku. Túto hravú prehliadku absolvovalo 110 detí.

Tvorivé dielne sme organizovali síce iba 3 krát, ale s veľkým počtom účastníkov. Presne 100 detí si vyrobilo vlastnú textilnú podložku pod tanier, drevenú nástennú tabuľu na dôležité poznámky a dekoratívny korálkový náramok.

Letné programy sa už končili v múzeu. Dáme si krátku pauzu od múzejno-pedagogických programov, ale v pozadí už pripravujeme vzdelávacie programy na prichádzajúci školský rok. Sľubujeme, že budú tiež plné zábavy!

Dátum vloženia: 16. 8. 2022 15:31
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 8. 2022 15:32
Autor: Správca Webu