...
Vlastivedné múzeum v Galante

Parný mlyn v Dolných Salibách

Parný mlyn v Dolných Salibách

Trnavský samosprávny kraj zachránil významnú technickú pamiatku budovu bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby. Budovu spravuje Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré inštalovalo novú expozíciu o histórii parných mlynov v regióne. Ďalšie priestory budú slúžiť ako depozit zbierkových predmetov.

V roku 2019 Trnavský samosprávny kraj zakúpil budovu bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby (okres Galanta) a po dôslednej príprave realizoval obnovu budovy. Síce samotná budova bola v reálne dobrom technickom stave, investícia do rekonštrukcie a modernizácia pre činnosti múzea siaha po 600.000 €. Okrem záchrany významnej technickej pamiatky a inštalovaniu novej expozície Vlastivedné múzeum v Galante získalo rozsiahle a vhodné depozitné priestory pre časť svojich cca. 25 000 zbierkových predmetov.

Pracovníci múzea pod vedením Pána riaditeľa Mgr. Michala Takáča a etnografky Mgr. Diany Gruberovej inštalovali novú expozíciu s názvom Parný mlyn v Dolných Salibách. Expozícia poukazuje na obdobie priemyselnej revolúcie, kedy sa do popredia dostávajú  moderné technológie aj v mlynárstve a na prelome 19. a 20. storočia sa objavia inovatívne zariadenia mlynov.  Pôvodné zariadenie mlyna, ktoré bolo zakúpené od firmy GANZ v Budapešti, sa bohužiaľ nezachovalo.

Budova parného mlyna v Dolných Salibách je nepopierateľným dôkazom dobového pokroku na našom území. Slávnostné odovzdanie budovy a otvorenie expozície sa konalo dňa 5. októbra 2022 o 14:00 hodine v Dolných Salibách, na ktorom sa zúčastnilo vedenie Trnavského samosprávneho kraja – Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK a Mgr. József Berényi, podpredseda TTSK – a ďalší pozvaní hostia. Mlyn pre verejnosť bude sprístupnený v neskoršom termíne.

Dátum vloženia: 6. 10. 2022 15:46
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 10. 2022 16:35
Autor: Správca Webu