...
Vlastivedné múzeum v Galante

NOVEMBER - Konský postroj

NOVEMBER - Konský postroj

Kone sú pre svoju nesmiernu silu a vytrvalosť, ale i ladnosť využívané od dávnej minulosti až dodnes. Ľudia v spolupráci s koňmi dokázali transportovať seba, ale i ťažké náklady na väčšie vzdialenosti.

Ťažná sila koní bola využívaná napríklad i v prvých – konských železniciach, na zvážanie veľkých drevených brvien, orbe na poliach, alebo zvážaní poľnohospodárskych produktov a náradí z poľa domov. Pri všetkých týchto činnostiach museli byť kone nejakým spôsobom napojené na náklad, ktorý ťahali, alebo určitým spôsobom i na samotného jazdca. Na tento účel slúžil konský postroj. Rozoznávame vo všeobecnosti niekoľko typov postrojov, medzi základné však patria najmä poprsný a chomútový, ktorý sa využíval najčastejšie na prevážanie ťažkých nákladov. Postroj mal chrániť koňa pred možnou ujmou na zdraví a odieraní kože. Avšak i vo výzdobe, materiálovom využití a kvalite môžeme v minulosti rozoznávať sociálne delenie spoločnosti – zámožnejšie vrstvy obyvateľstva používali bohatšie zdobené postroje, ktoré vyzdvihovali koňa i jeho majiteľa.             

Predmetom mesiaca je konský postroj, ktorý spadá pod tzv. poprsné postroje, nakoľko ho charakterizuje práve poprsný remeň, ktorý tvorí široký a hrubý kožený pás na prsiach koňa. Ide o remeselnícky výrobok (postroje zväčša vyrábali remenári) zo začiatku 20. storočia. Pozostáva z kožených súčastí opatrených kovovými spojmi a detailmi. Skladá sa z poprsného remeňa, ohlávky, zubadla, nátylníka, očníc, nánosníka, oprát, náchrbátnika a podbrušníka.

Tieto súčasti sú vzájomne poprepájané a spolu tvoria jeden celok, ktorý mal kôň po celej dĺžke svojho tela. Do zbierok múzea sa dostal z obce Kráľová nad Váhom v roku 1979. Okrem tohto postroja sa v zbierkach múzea nachádza ešte jeden postroj, taktiež pochádzajúci z Kráľovej nad Váhom. Postroje, ich súčasti, ale i písomná dokumentácia sú dôkazom využívania koní v galantskom regióne nielen v poľnohospodárstve, ale i v obchode, remesle, či v armáde.

 

Text: Mgr. Diana Gruberová

Dátum vloženia: 16. 11. 2022 9:46
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2022 9:53
Autor: Správca Webu